Friday, 3 February 2023 | 5 : 19 pm
Friday, 3 February 2023 | 5 : 19 pm

กทปส. เยี่ยมชมผลงานการใช้งานจริง ภายใต้โครงการบ้านไร้เบรคเกอร์ 4.0 ณ บริษัท สิงโตพลาสติก จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. นำโดย นายชาญวุฒิ อำนวยสิน (คนกลาง) ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะ และสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามโครงการบ้านไร้เบรกเกอร์ 4.0  เพื่อมุ่งหวังพัฒนาต่อยอดความสำเร็จของโครงการฯ โดยมี นางชัชชม สุจริตโศภิต (คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้พัฒนานวัตกรรมบ้านไร้เบรกเกอร์ 4.0 ในการต่อยอดโครงการปฏิวัติอุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้าและการป้องกันภัย สำหรับการดูแลระบบไฟฟ้าของตัวอาคารโรงงาน ซึ่งนายนฤเบศ วรรคดี (คนที่ 8 จากซ้าย)กรรมการบริหาร บริษัท สิงโตพลาสติก จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมนำยี่ยมชมณ บริษัท สิงโตพลาสติก จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้