Saturday, 15 May 2021 | 6 : 52 am
Saturday, 15 May 2021 | 6 : 52 am

นวลพรรณ ล่ำซำ ซีอีโอ เมืองไทยประกันภัย เข้ารับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ ว.บัญฑิตเอเซีย

นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประจำปี 2564 โดยมี ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.จินตนา บุญบงการ นายกสภาวิทยาลัยฯ ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี และเหล่าคณาจารย์ บัณฑิตจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องพิธีการ ขอนแก่นฮอลล์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการจัดงานนั้นอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI เปิดเผยว่า “แป้งขอขอบคุณ และถือเป็นเกียรติอย่างสูงต่อแป้งและครอบครัว ที่สถาบันที่คอยสร้างคนคุณภาพให้แก่สังคม ได้กรุณามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจแก่ตน ถือเป็นกำลังใจสำคัญเพื่อให้พัฒนางานต่าง ๆ ที่มีอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป”

นางนวลพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งหรือประสบความสำเร็จที่สุด แต่คิดเสมอว่าจะมุ่งมั่นและจริงจังที่สุดกับทุกสิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หลักสำคัญของการทำงานคือการดำเนินธุรกิจเมืองไทยประกันภัย ควบคู่กับงานเพื่อสังคม ด้วยเราเชื่อว่างานประกันภัยคืองานที่ช่วยเหลือเยียวยาเวลาเกิดภัย หรือแม้แต่ธุรกิจอื่น ๆ ก็เน้นย้ำทีมงานเสมอว่าเราต้องใส่ใจ และเข้าไปนั่งในใจลูกค้า เราถึงจะรู้ว่าเขามีความต้องการอย่างไร และเราต้องพัฒนาการดำเนินงานทุกด้านเพื่อให้ตอบสองความต้องการของลูกค้าให้ได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้เรียกว่า Customer Centric และเชื่อว่าถ้าเราบริหารงานด้วยใจ เราก็จะได้ใจของลูกค้ากลับมาเช่นกัน

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum