Friday, 30 July 2021 | 3 : 09 pm
Friday, 30 July 2021 | 3 : 09 pm

นำสินประกันภัย ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 64

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ (ซ้าย) กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company จาก นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์ ซึ่งได้รับต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน  มอบที่สำนักงานใหญ่ บมจ.นำสินประกันภัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum