Friday, 30 July 2021 | 2 : 44 pm
Friday, 30 July 2021 | 2 : 44 pm

ไทยประกันชีวิต เปิดตัวบริการพิเศษ “ไทยประกันชีวิต Health Care Solutions”

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดตัวบริการ “ไทยประกันชีวิต Health Care Solutions” ครบรอบด้าน ทุกคำตอบบริการด้านสุขภาพ ประกอบด้วย ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ฟรี, ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ บริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านแฟกซ์เคลม และไทยประกันชีวิต Medical Second Opinion (MSO) บริการให้คำปรึกษาความเห็นที่ 2 โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailife.com หรือโทร. 1124

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum