Tuesday, 27 September 2022 | 3 : 56 pm
Tuesday, 27 September 2022 | 3 : 56 pm

เมืองไทยประกันภัย มอบประกันภัยโควิด-19 แผนพิเศษเจอจ่ายจบให้แก่อาสาสมัครชุมชน Community Isolation โดย รพ.รามาธิบดี ทุนรวม 20 ล้านบาท

ร้อยเอกหญิง ชญาดา หนีพาล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI เป็นผู้แทนมอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้นำชุมชนที่เป็นอาสาสมัคร ภายใต้โครงการ Community Isolation โดยโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 40 คน ทุนประกันภัยรวมมูลค่ากว่า 20,000,000 บาท เพื่อเป็นการคุ้มครองอาสาสมัครผู้เสียสละและเป็นด่านแรกในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว โดยมี นางทวีพร โชตินุชิต, รศ.ดร. พูลสุข
เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์, ผศ.ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร, รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ, นายชาญชัย นพรัตน์ และ
นายเขียนชัย อินถา ร่วมรับมอบกรมธรรม์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ Community Isolation ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

สำหรับรายละเอียดความคุ้มครองประกันภัย COVID-19 แผนพิเศษ เจอจ่ายจบ มอบความคุ้มครองให้กรณีตรวจพบเชื้อ COVID-19 รับ 20,000 บาท ภาวะโคม่าจากการติดเชื้อ COVID-19 รับ 500,000 บาท และเงินชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 สูงสุด 7,500 บาทต่อปี อีกทั้งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) จ่ายตามจริงกรณีแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 จำนวน 50,000 บาท

บุคคลในภาพเรียงจากลำดับที่ 2 จากซ้ายไปขวา
1.รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2.รศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
3.นายชาญชัย นพรัตน์ ตัวแทนผู้นำชุมชน
4.นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี
5.ร้อยเอกหญิง ชญาดา หนีพาล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6.นายเขียนชัย อินถา ตัวแทนผู้นำชุมชน

7. ผศ.ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการนักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum