Tuesday, 28 September 2021 | 1 : 45 am
Tuesday, 28 September 2021 | 1 : 45 am

เอกสารที่ต้องมี เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ. ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครอง…

เอกสารที่ใช้เบิกประกันภัย พ.ร.บ.มีดังนี้

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum