Sunday, 17 October 2021 | 2 : 00 am
Sunday, 17 October 2021 | 2 : 00 am

โควิด-19 ทำวิกฤติขาดแคลนโลหิต เดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตให้สภากาชาดไทย สำรองในคลังเพื่อร่วมต่อชีวิตผู้ป่วย กับกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 22

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตจากประชาชนที่ร่วมบริจาค จำนวน 1.2 ล้านซีซี ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยและสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา

ทั้งนี้ การบริจาคโลหิตดังกล่าว อยู่ภายใต้กิจกรรม “Blood Donation” ซึ่งปัจจุบันจัดเป็นครั้งที่ 22 มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันสร้างกุศลด้วยการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีผู้มาบริจาคโลหิตน้อยลง จนเกิดภาวะขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ ขณะที่การใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลยังคงมีอย่างต่อเนื่องทุกวัน

เดอะ สตรีท รัชดา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเดินหน้าฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ พร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่อาสาจากทุกหน่วยงานที่เสียสละแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการดูแลผู้ป่วยและต่อสู้กับโรคโควิด-19 และสำหรับผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกุศลด้วยการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย สามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปได้ทาง Facebook: The Street Ratchada

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum