Monday, 30 March 2020 | 10 : 41 pm
Monday, 30 March 2020 | 10 : 41 pm

กสิกรไทยประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19

ตามที่ ธนาคารได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ว่ามีพนักงานธนาคารสำนักงานใหญ่ อาคารราษฎร์บูรณะ ชั้น 34 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งพนักงานรายดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า โดยพนักงานคนดังกล่าวเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และได้กักตัวเองในที่พัก (Self-Quarantine at Home) ทันที และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 พนักงานได้รับทราบจากเพื่อนที่สังสรรค์ด้วยกันที่ไม่ใช่พนักงานธนาคารว่าเพื่อนป่วยเป็นโรค COVID-19 พนักงานรายดังกล่าวจึงเข้ารับการตรวจคัดกรองทันที และเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งพนักงานได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว

อนึ่ง จากการสืบประวัติโดยละเอียดในช่วง 14 วันก่อนตรวจพบเชื้อ COVID-19 พนักงานไม่มีการพบปะลูกค้าแต่อย่างใด โดยธนาคารได้แจ้งผู้มีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับพนักงานดังกล่าวเพื่อทำการ Self-Quarantine at Home 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดเป็นผู้ป่วยด้วยโรค COVID-19 เพิ่มเติม

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน ธนาคารได้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Big cleaning) อาคารราษฎร์บูรณะทุกชั้น ทั้งอาคารทันที และปิดพื้นที่ ชั้น 34 ซึ่งเป็นชั้นที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ทันทีจนถึงวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ตามแนวทางป้องกันโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และธนาคารได้รายงานกระทรวงสาธารณสุขและธนาคารแห่งประเทศไทยทราบแล้ว

ธนาคารกสิกรไทยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตราย เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด โดยคำนึงถึง สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อธนาคารเป็นสำคัญ

ตามที่ธนาคารได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ว่ามีลูกค้าที่เคยมาใช้บริการสาขาถนนสวนผัก และสาขาบิ๊กซี อ้อมใหญ่ ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 นั้น

ธนาคารตรวจสอบแล้วพบว่าลูกค้าติดเชื้อ COVID-19 จริง แต่ปัจจุบันยังไม่พบพนักงานธนาคารทั้ง 2 สาขา ติดเชื้อโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน อีกทั้งเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของธนาคารกสิกรไทย และแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารได้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Big Cleaning) ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงให้พนักงานทุกคนในสาขากักตัวเองในที่พัก  (Self-quarantine at home) จนครบ 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการสาขา และธนาคารได้ทำการปิดสาขาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. สาขาถนนสวนผัก    ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม – วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

2. สาขาบิ๊กซี อ้อมใหญ่ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 

โดยธนาคารได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยทราบแล้ว อนึ่ง ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาใกล้เคียง เช่น สาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ สาขาเซฟ-อี พุทธมณฑล สาย 2 (ปิ่นเกล้า) สาขาอ้อมใหญ่ สาขาสามพรานได้ตามปกติ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว ธนาคารมีความห่วงใยและได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ