Tuesday, 29 September 2020 | 3 : 48 pm
Tuesday, 29 September 2020 | 3 : 48 pm

มิตรแท้ฯ ห่วงใยสังคมไทย ร่วมสู้กู้วิกฤต COVID-19

นายสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานมอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการหายใจแบบ Invasive และ Non Invasive พร้อมกับหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์วิกฤต COVID-19

และเพื่อเป็นการร่วมช่วยสังคมไทยในภาวะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลนในปัจจุบันนี้ โดยมี วิไลวรรณ ชัยพจน์พานิช ที่ปรึกษางานบริหาร รพ.รามาธิบดี เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกล่าวให้กำลังใจฝากไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทุกหน่วยงานที่ต่างทุ่มเทและเสียสละเพื่อพี่น้องชาวไทยอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถด้วยความชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ณ สำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 9 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร