Wednesday, 18 May 2022 | 4 : 04 am
Wednesday, 18 May 2022 | 4 : 04 am

แพ็กเกจตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัย ศูนย์กุมารเวช รพ. กรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ  ขอเชิญผู้ปกครองพาบุตรหลานของท่านตรวจเช็กสุขภาพตามวัย เพื่อช่วยเสริมสร้างพื้นฐานสุขภาพให้แข็งแรงในอนาคต เพราะการเปลี่ยนแปลงของเด็กแต่ละช่วงวัยมีลักษณะเฉพาะ ควรติดตามดูแลและเฝ้าระวัง หากตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่แรกและรักษาถูกวิธี สามารถช่วยให้เด็กแข็งแรงและเจริญเติบโตสมวัย กับ แพ็กเกจตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัย ช่วงอายุ 1-4 ปี ราคา 3,100 บาท ช่วงอายุ 4-7 ปี ราคา 4,300 บาท และ ช่วงอายุ 7-15 ปี 3,100 บาท (ราคานี้เฉพาะเด็กไทยและ Expat และรวมค่าแพทย์แล้ว) รับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 สอบถามและปรึกษากุมารแพทย์ ที่ ศูนย์กุมารเวช กูรูสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) โทร 0-2310-3006, 0-2755-1006 หรือแอดไลน์ @bangkokhospital 

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum