Sunday, 4 December 2022 | 11 : 14 am
Sunday, 4 December 2022 | 11 : 14 am

ซีพีแรม (สุราษฎร์ธานี) ดีเดย์ปลูกเพื่อโลกยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย สร้างสมดุลระบบนิเวศ

นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โดยมี นายมารุต นุชพุ่ม ผู้จัดการทั่วไป และ นายประภาส มุกดา รองผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สุราษฎร์ธานี) ให้การต้อนรับ

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สุราษฎร์ธานี) ขับเคลื่อนโครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ในพื้นที่ป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ที่ 3 จากขวา) และนายมารุต นุชพุ่ม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สุราษฎร์ธานี) ที่ 3 จากซ้าย

สำหรับความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพีแรม จำกัด กับ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 600 ไร่ โดยร่วมกันปลูกต้นโกงกาง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1 แสนตัว เพื่อมุ่งหวังฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ พร้อมยังสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อปัญหาเรือนกระจกของโลก

อีกทั้งยังปรับปรุงศาลาการเรียนรู้ และทำความสะอาดทางเดินรวมระยะทางยาวกว่า 800 เมตร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเที่ยวชม และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งนี้ รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย #CPRAM #ซีพีแรม #CPRAMGREENLIFE #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน #ซีพีร้อยเรียงความดี