Sunday, 14 August 2022 | 10 : 17 am
Sunday, 14 August 2022 | 10 : 17 am

ไทยประกันชีวิต มอบรางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดปี 2564

นางสิริพร ใจสะอาด ผู้อำนวยการสายงาน สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทฯ มอบรางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในปี 2564 ให้แก่ภาพยนต์เรื่อง “4 KINGS” โดยมีภาณุ อารี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่บริษัทฯ ได้ร่วมกับชมรมวิจารณ์บันเทิง มอบเป็นพิเศษให้แก่ภาพยนตร์ไทยที่มีรายได้สูงสุดประจำปี ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum