Tuesday, 27 September 2022 | 3 : 27 pm
Tuesday, 27 September 2022 | 3 : 27 pm

KX ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life

จากซ้าย
นายธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์ Venture Director บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด (KX)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์ (ซ้าย) Venture Director บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด (KX) แถลงข่าวความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการและขั้นตอนการบริจาคสะสมภาพวาดฝีพระหัตถ์ ผลงาน “๙๐ Tiger Artworks และดิจิทัลอาร์ตบน NFT Coral Wall ๙ Auspicious Colors AR Art Collection” ผลิตภัณฑ์การกุศล ๙ เฉดสีมงคล จาก ๙ ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” โดย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอาร์ต NFT บนแพลตฟอร์ม Coral ของ KASIKORN X ระดมทุนเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กันยายน 2565 ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ICONSIAM

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum