Sunday, 4 December 2022 | 12 : 04 pm
Sunday, 4 December 2022 | 12 : 04 pm

ซีพีแรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา มอบอาหาร-น้ำดื่ม-หน้ากากอนามัย ให้กับพี่น้องคนไทยกว่า 100 ชุมชนในกรุงเทพฯ

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และ มูลนิธิพุทธรักษา ส่งต่อกำลังใจ พร้อมมอบอาหาร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องคนไทยในพื้นที่เขตคลองเตย และบริเวณริมคลองลาดพร้าวครอบคลุมพื้นที่ 8 เขต ได้แก่ เขตวังทองหลาง เขตห้วยขวาง เขตลาดพร้าว เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตดอนเมือง และเขตสายไหม รวมกว่า 100 ชุมชน

โดยพี่น้องคนไทยในพื้นที่ล้วนปลื้มใจ มีกำลังใจ และดีใจที่ไม่ทิ้งกัน หวังว่าเราทุกคนจะมีแรงใจ และแรงกายผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน