Friday, 3 February 2023 | 4 : 32 pm
Friday, 3 February 2023 | 4 : 32 pm

ไทยประกันชีวิต ทำบุญครบรอบ 81 ปี

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 82 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจครบรอบ 81 ปี พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน เพื่อเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่