Monday, 29 November 2021 | 6 : 22 pm
Monday, 29 November 2021 | 6 : 22 pm

เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมมอบถุงปันน้ำใจ จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่ชุมชนในเขตบางรัก ภายใต้โครงการ AIA Sharing A Life ปีที่ 7

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายอัลเจอร์ ฟัง (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต เดินหน้าจัดกิจกรรมมอบถุงปันน้ำใจ จำนวนรวม 2,000 ชุด ให้แก่ สำนักงานเขตบางรัก และชุมชนในเขตบางรัก ได้แก่ ชุมชนศรีเวียง ชุมชนตรอกขุนนาวา และชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงเทพ พันธมิตรทางธุรกิจของเอไอเอ ในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพจณี คงคาลัย (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์และการขาย สายลูกค้าบุคคล และ นางสาวนพเกล้า กิจปานนท์ (ที่ 2 จากขวา) VP ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางรัก อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ AIA Sharing A Life ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 เพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสะท้อนความมุ่งมั่นของเอไอเอ ที่พร้อมดูแลคนไทยในทุกช่วงเวลา แม้ในเวลาวิกฤตเช่นนี้ เพื่อให้ประชาชนและสังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน และยังเป็นการตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ขึ้น  ‘Healthier, Longer, Better Lives’

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum