Wednesday, 5 August 2020 | 4 : 53 pm
Wednesday, 5 August 2020 | 4 : 53 pm

ทิพยประกันชีวิต แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คนใหม่

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายนพพร บุญลาโภ (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิทัย รัตนากร (ที่ 3 จากขวา) ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน โดยมีนาย ศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด บมจ.ทิพยประกันชีวิต และนางสาวสุกัลยา ศุภมงคล (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเครือข่ายธุรกิจ บมจ.ทิพยประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่