Wednesday, 12 August 2020 | 10 : 51 pm
Wednesday, 12 August 2020 | 10 : 51 pm

เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “Education Achievement Awards” ปี 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบัน Limra Loma

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Education Achievement Awards ปี 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล ทองทูลทรัพย์ ผู้แทนประจำประเทศไทยของสถาบัน Limra Loma ให้เกียรติมอบรางวัลโดยรางวัล “Education Achievement Awardsปี 2020 นี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในการพัฒนาวิชาชีพให้เชี่ยวชาญตามมาตฐานสากล เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรที่ครบวงจร โดยมี นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางสาธิกา จินานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ นายนริศ อจละนันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่