Friday, 30 October 2020 | 11 : 15 am
Friday, 30 October 2020 | 11 : 15 am

ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัย เนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์

ธนาคารทีเอ็มบี และ ธนชาต ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระอาราม วัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง และจัดหาเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลรัฐ รวมทั้งปันบุญให้กับมูลนิธิสถาบันแสงสว่างเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของกลุ่มเด็กพิเศษ ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทีเอ็มบี I ธนชาต ประจำปี 2563 โดยธนาคารฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ เพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญที่กล่องรับบริจาคของธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี “วัดวรนารถบรรพต เพื่อกฐินพระราชทาน ทีเอ็มบี l ธนชาต ๒๕๖๓” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 424-1-07856-9 โดยผู้บริจาคสามารถขอใบอนุโมทนาบัตรเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีจากธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตสาขาที่บริจาค หรือร่วมบริจาคผ่าน QR Code (E-donation) ซึ่งข้อมูลการบริจาคเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีจะส่งไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 999 บาทขี้นไป จะรับเหรียญที่ระลึกหลวงปู่ทอง (จำนวนจำกัด) และหากบริจาค 4,999 บาทขึ้นไป จะได้รับพระพุทธชินวรมงคลบรรพต พระบูชาขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว (จำนวนจำกัด) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทีเอ็มบี โทร.1558 หรือ ธนาคารธนชาต โทร. 1770