Sunday, 27 September 2020 | 9 : 00 pm
Sunday, 27 September 2020 | 9 : 00 pm

เมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 31”

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 19 โรงเรียน และบุตร-ธิดาเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตปทุมวัน ในงาน“เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 31”รวมจำนวน 175 ทุน ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง     ตามนโยบายบริษัทในการดำเนินธุรกิจควบคู่การดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคม พร้อมสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมี นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ที่ 6 จากซ้าย) และ นายปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่ 7 จากซ้าย) ร่วมในงาน ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่