Sunday, 27 September 2020 | 9 : 44 pm
Sunday, 27 September 2020 | 9 : 44 pm

ทิพยประกันชีวิต และธนาคารออมสิน มอบสินไหมโครงการประกันชีวิตเพื่อสังคม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน โดย นายวทัญญู สุวรรณคำ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาวังน้ำเย็น ภาค 13 สายงานกิจการสาขา 5 เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินสินไหมทดแทนโครงการประกันชีวิตเพื่อสังคม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นายพล สีหามาตร ซึ่งเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ณ สำนักสงฆ์ประชาแสนสุข อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว