Friday, 30 October 2020 | 11 : 26 am
Friday, 30 October 2020 | 11 : 26 am

กรุงเทพประกันภัย สนับสนุนทุนอาหารกลางวันพร้อมชุดนักเรียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมกับ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย มอบชุดนักเรียน ชุดปฏิบัติธรรม รองเท้านักเรียน ถุงเท้า กระเป๋าหนังสือ พร้อมเงินทุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโคกไพล จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยมี นายสุริยน ทองสัมฤทธิ์ ผู้จัดการ สาขาอรัญประเทศ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน กรุงเทพประกันภัย พร้อมด้วย นายเชาว์ฤทธิ์ นนท์คำวงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสิ่งของบริจาคให้แก่ นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกไพล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านโคกไพล อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563