Sunday, 4 December 2022 | 11 : 11 am
Sunday, 4 December 2022 | 11 : 11 am

ซีพีแรม เดินหน้าสานต่อโครงการ “ปูม้า ยั่งยืน คู่ทะเลไทย” มุ่งสร้างสมดุลระบบนิเวศน์

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (คนกลาง) พร้อมด้วย ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง (ที่ 2 จากขวา) และ นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา (ที่ 2 จากซ้าย) กับ นายสราวุธ คาน รองนายกเทศบาลตำบลพุมเรียง เดินหน้าสานต่อโครงการ “ปูม้า ยั่งยืน คู่ทะเลไทย” มุ่งหวังเพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศน์ทะเลไทย ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนของอาหาร

โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ปูม้า บ้านพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปล่อยลูกปูม้ากว่า 200,000 ตัว พร้อมทั้งร่วมเก็บขยะบนพื้นที่เกาะเสร็จ ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำทางท้องทะเลที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติเหมาะต่อการอนุบาลสัตว์จากท้องทะเลไทย โดยมีการลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง บริษัท ซีพีแรม จำกัด, กรมประมง, กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี), สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, องค์กรประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ส่วนราชการอำเภอพุมเรียง, บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด, กลุ่มอนุรักษ์พันธ์ปูม้า ธนาคารปูชุมชนพุมเรียง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 150 คน ณ เกาะเสร็จ จังหวัดสุราษฎร์ธานี