Monday, 21 June 2021 | 12 : 06 pm
Monday, 21 June 2021 | 12 : 06 pm

“คามาลายา” ศูนย์รวมการทำงานขององค์กรในยุค Work From Home

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาการหยุดงานที่ยาวนาน และนโยบายการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละบริษัทก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจของทีม การขาดการติดต่อและปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้เกิดความรู้สึกขาดการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจและพนักงาน และความไม่แน่นอนทั่วโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้เกิดระดับความเครียดเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลให้ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลต่างมองหาโซลูชั่นสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการความตึงเครียดดังกล่าวของทีม

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา “คามาลายา” (Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa) อาณาจักรสำหรับคนรักสุขภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะสมุย เผยหลังโควิด-19 ระบาด สัดส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศหลั่งไหลเข้ามายังเกาะสมุยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก รวมถึงกลุ่มองค์กรที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้กับพนักงานมากขึ้นเท่าตัว กลุ่มตลาดองค์กรที่มาใช้บริการที่ “คามาลายา” ต่างเน้นโปรแกรมการลดความเครียด การเปลี่ยนแปลงของทีม และการยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ความเครียดที่ก่อตัวมากขึ้นต่อสุขภาพจิตโดยรวม ทำให้แนวคิดเรื่องสุขภาพพัฒนาไปสู่สิ่งที่ลึกซึ้งกว่าการออกกำลังกายและการบำบัดร่างกาย การฝึกสติ สมาธิ และการให้คำปรึกษา กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ และความต้องการแนวทางปฏิบัติแบบตะวันออกโบราณก็กำลังได้รับความสนใจเช่นกัน

ตามแบบแผนธุรกิจขององค์กรที่วางแผนวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อสุขภาพขององค์กร จะนำพนักงานของพวกเขาไปที่ “คามาลายา” เพื่อหารูปแบบการสร้างทีมที่เป็นทางเลือก อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาการจัดงานกลุ่มกลายเป็นเรื่องยากขึ้น เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ “คามาลายา” ได้สร้าง “Kamalaya Connect” (คามาลายา คอนเน็กซ์) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผสมผสานการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูงเข้ากับการดูแลสุขภาพระดับโลก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มลูกค้าของ “คามาลายา” ยังรวมถึงผู้นำองค์กรระดับโลก นักการเมือง และราชวงศ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวโน้ม “การพักผ่อนเพื่อสุขภาพ” ในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกระแสนี้กลายเป็นกระแสหลักมากขึ้นเนื่องจากผู้บริหารในทุกระดับพยายามที่จะบรรลุความรู้สึกสงบภายใน เนื่องจากผู้นำทีมจำนวนมากขึ้นตระหนักถึงประโยชน์ของหลักสูตรของ “คามาลายา” ในระดับส่วนตัว จึงแนะนำให้รู้จักกับบุคลากรของตนด้วย สิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในองค์กรพัฒนาเอกชนและธุรกิจอื่น ๆ ที่มี “วัฒนธรรมคน” (People Culture) ที่แข็งแกร่ง

ทั้งนี้ “คามาลายา” ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากผู้นำของบริษัท สถานทูต และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่มอบหมายให้ “คามาลายา” พัฒนาโปรแกรมการสร้างทีม (Team Building) แบบมืออาชีพ และการให้คำปรึกษาส่วนตัว และมีการสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งคาดว่า สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายตลาดองค์กรของคามาลายา จะมากกว่า 30% ในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากประมาณ 20% ในยุคก่อนการระบาดของโควิด-19
ในขณะที่สถานการณ์โลกพัฒนาไปเรื่อย ๆ บริษัทต่าง ๆ จะแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อเชื่อมต่อกับพนักงานและสร้างจรรยาบรรณของทีมที่แข็งแกร่งแม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกล สติและแรงจูงใจจะมาจากแหล่งข้อมูลออนไลน์อย่าง “Kamalaya Connect” ซึ่งจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการรุ่นต่อไป

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum