Monday, 21 June 2021 | 9 : 56 am
Monday, 21 June 2021 | 9 : 56 am

วิริยะประกันภัยร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 บริจาค 1 ล้านบาทให้โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้แทนมอบ

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตไวรัส COVID-19 ไปด้วยกัน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนอาหารพร้อมทาน จำนวน 1,000 ชุด มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อคนไทยอีกด้วย ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum