Friday, 30 July 2021 | 3 : 11 pm
Friday, 30 July 2021 | 3 : 11 pm

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เพิ่มความอุ่นใจให้ลูกค้า ขยายความคุ้มครองครอบคลุมผลกระทบหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี!

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (31 พฤษภาคม 2564) – บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (พรูเด็นเชียล ประเทศไทย) มอบความอุ่นใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับลูกค้าทุกท่าน ด้วยการขยายความคุ้มครองผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพียงลูกค้ามีสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนด* ซึ่งยังมีผลคุ้มครองอยู่ ก็จะได้รับความคุ้มครองนี้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

การขยายความคุ้มครองดังกล่าวนับเป็นการตอกย้ำการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ช่วยสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity) ผ่านการฉีดวัคซีนฯ ให้กับประชาชนตามแผนงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของ
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “We DO Health” หรือพวกเราคือคนที่ลงมือทำเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าและคนไทยทุกคน

โดยผู้เอาประกันที่อยู่ในเกณฑ์พิจารณาและมีอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนฯ
สามารถใช้สิทธิความคุ้มครองได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยครอบคลุมสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • สิทธิประโยชน์ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล (IPD) ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
  • สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในกรณีได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก** (OPD) โดยลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจในดูแลทุกการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษอีกด้วย

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum