Wednesday, 18 May 2022 | 3 : 30 am
Wednesday, 18 May 2022 | 3 : 30 am

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มอบสินไหม แก่ครอบครัวคุณหมอกระต่าย

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้ดำเนินการมอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 1,766, 657.56 บาท แก่ครอบครัวแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือหมอกระต่าย จากกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนขณะข้ามถนน เป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความเสียใจ และมอบสินไหมแก่ครอบครัวสุภวัตรจริยากุล ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum