Tuesday, 27 September 2022 | 2 : 46 pm
Tuesday, 27 September 2022 | 2 : 46 pm

ชไนเดอร์ฯ เผยวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน 2022

สเตฟาน นูสส์ (Mr. Stephane NUSS) ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ ดูแลประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว ชไนเดอร์ อิเล็คทริค นำทีมผู้บริหารเผยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน พร้อมกลยุทธ์ที่ช่วยให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถร่วมต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยแนวทาง 3 ขั้นตอน ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆ ด้านความยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ ไปจนถึงการดำเนินการ เพื่อมอบผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพอากาศตามความมุ่งมั่นขององค์กรเหล่านั้น โดยงานดังกล่าวมีขึ้นในระบบออนไลน์แพลตฟอร์มไปเมื่อเร็วๆ นี้

KKP Cash Card

บัตรเครดิต KTC Cash Back Visa Platinum