Friday, 3 February 2023 | 6 : 03 pm
Friday, 3 February 2023 | 6 : 03 pm

การเคหะแห่งชาติ ส่งมอบพื้นที่ใช้เป็นโรงครัวประกอบอาหารให้กับโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ที่ 6 จากซ้าย) ส่งมอบพื้นที่ให้กับ นางสาวพัสมณฑ์ รามสูต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) (ที่ 7 จากซ้าย) เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงครัวประกอบอาหารของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) โดยมี นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ที่ 5 จากซ้าย) นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตดินแดง
(ที่ 8 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)

สำหรับพื้นที่ที่การเคหะแห่งชาติมอบให้เป็นที่ตั้งของโรงครัวประกอบอาหารมีขนาดพื้นที่ประมาณ 60 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณด้านนอกติดกับโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) ที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 18 ปี โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ซึ่งการเคหะแห่งชาติมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย ถือเป็น 1 ในกิจกรรม CSR ของการเคหะแห่งชาติที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโต มีสุขภาวะที่ดี และเป็นอนาคตของชาติต่อไป