Monday, 6 July 2020 | 7 : 59 pm
Monday, 6 July 2020 | 7 : 59 pm

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับบริษัทส่งออกชั้นนำ ร่วมสนับสนุน “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย”

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนบริษัทส่งออกชั้นนำ ได้แก่ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทเบอร์แทรม (1958) จำกัด ร่วมสนับสนุน ยาดม หน้ากากผ้า น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว และปลากระป๋อง ให้กับ “ครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย