Tuesday, 24 November 2020 | 11 : 08 am
Tuesday, 24 November 2020 | 11 : 08 am

ไทยประกัน สนับสนุนการก่อสร้าง มอบรั้วสเตนเลส ให้ สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

พันตำรวจเอกธีรวัจน์ ขจรเกียรติภาส ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ รับมอบรั้วสเตนเลส จาก นายพัลลภ เงินเจริญ ผู้ชำนาญการพิเศษด้านรัฐสัมพันธ์ และนางสิริพร ใจสะอาด ผู้อำนวยการสายงาน สายงานโฆษณา ผู้แทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพ และส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี