Friday, 3 February 2023 | 6 : 12 pm
Friday, 3 February 2023 | 6 : 12 pm

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ผนึก กรมชลประทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ผนึกกรมชลประทาน โดย นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นายชุตินทร เพ็ชรไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา และผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล สำนักชลประทานที่ 10 ลงพื้นที่มอบอาหารและของใช้จำเป็น ให้กับ 135 ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย ณ วัดบ้านขวาง ต. กบเจา อ. บางบาล เมื่อเร็วๆนี้